Waarom wij tegen de bouw zijn

Waarom wij tegen de bouw van een nieuwe kernreactor zijn.

De leden van de vereniging hebben verschillende drijfveren, voor de een is dit belangrijker, voor de ander dat.

We noemen:

  • Het afval: verreweg de meeste van ons vinden dat daar geen goede eindoplossing voor is. Alleen maar riskante lapmiddelen. Zelfs als het lukt om de radioactiviteit van het afval terug te brengen tot een paar honderd jaar, dan nog…….denk eens hoe ons land er een paar honderd jaar geleden uitzag! Je kunt niet voorspellen of Nederland over zo’n lange periode nog in staat zal zijn steeds veilig op het radioactieve afval te passen. Bovendien heeft ECN/NRG niet echt een heel goede reputatie als het gaat om het snel afvoeren van hoogradioactief afval afvoeren naar COVRA in Borssele. In 1985 werd al beloofd aan omwonenden om dit zo snel mogelijk te doen. In 2003 kon COVRA dit afval ontvangen, pas in 2012-2013 moest NRG van de overheid een ‘Plan’ maken om dit afval zo ‘snel’ mogelijk op te ruimen. De hoop is nu dat dit in 2018 (!) afgerond is.
  • De risico’s: NRG/ECN stellen steeds: (directe) omgeving, maakt u zich niet ongerust, alles is veilig. Totdat bekend wordt dat de kernreactor op last van een internationale controleorganisatie (IAEA) moet worden stilgezet. Of als blijkt dat het zogenoemde ‘ Veldman-scenario’  voor de zekerheid toch maar is verholpen. Of als NRG/ ECN/ Mallinckrodt door de rechter worden veroordeeld wegens milieuovertredingen. En daarbij ook nog blijkt dat de Nederlandse rechter niet eens bevoegd is ten aanzien van GCO. En dat om duistere redenen de zaak van GCO niet voor de Europese rechter gebracht werd. Dat de reactor gewoon opgestart werd, ook toen zijn koelwatersysteem niet goed (meer) bleek te werken. Dat momenteel sprake is van een tritiumbesmetting van het grondwater, een besmetting die naar verluidt precies ophoudt bij de terreingrens. Die eerst helemaal (voorlichtingsavond november 2012) zo gevaarlijk (b)leek te zijn, maar nu toch met heel veel water opgeruimd (doorgespoeld) moet worden. Dit, en meer, maakt dat velen van ons niet zo gerust zijn m.b.t. de veiligheid, de veiligheidscultuur en het streven om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.
  • Het nut: kanker is een vreselijke ziekte en het is prachtig dat daar iets aan gedaan kan worden. Helaas hebben de preparaten die in Petten geproduceerd worden als nare bijwerking dat het productieproces ook weer straling oplevert (lozingen en afval). En ja, van straling kun je dus ook weer kanker krijgen. Isotopen zijn belangrijk, maar, als het geldelijke gewin wat minder zou tellen, zouden veel van de Pettemer preparaten ook op een milieuvriendelijker manier kunnen worden geproduceerd. Namelijk met een zgn. deeltjesversneller. Een aantal grote ziekenhuizen doet dit ook al gewoon zelf. In 2013 is het MCA hier ook mee gestart en levert daarbij aan Gemini, WestFriesGasthuis en het ziekenhuis in Zaanstad. We vinden dat voorrang gegeven moet worden aan de doorontwikkeling van de productie van isotopen door middel van cyclotrons. Het kan naar verluidt veel veiliger, goedkoper en milieuvriendelijker. Dat moet voorop staan en niet de winstmarges van de bedrijven die nu verdienen aan de kernreactormethode van Petten.
  • De werkgelegenheid is inderdaad belangrijk, maar niet ten koste van milieu en onze veiligheid. Bovendien zijn de nucleaire activiteiten arbeidsextensief. Nederland loopt qua nucleaire kennis achter bij Canada, Frankrijk en Japan. Het is onzin om dit in te willen halen. Nederland mag af en toe meedoen in onderzoeks-programma’s die deze landen entameren. Het ontwerp voor de nieuwe reactor moet Nederland duur inkopen in het buitenland. Het onderzoek van ECN naar echt duurzame niet-nucleaire energie is wel uniek en internationaal gezien behorend tot de koplopers. Het is voor de werkgelegenheid in deze regio veel meer van belang dat de overheid daarin de miljoenen investeert, i.p.v. in een nieuwe kernreactor.

Waarom we vinden dat de Pettermerduinen weer gewoon ‘ duin’  moeten worden:

  • Duinen zijn zeldzaam en zeer kwetsbaar daarom hoort er geen industrie in thuis. Duinvegetatie herstelt zich maar heel moeizaam. Het zand van de duinen is erg doorlatend, wat ervoor zorgt dat vervuiling meteen diep doordringt en gemakkelijk in het zoete grondwater kan komen, met alle risico’s van dien. Daarbij zullen de duinen de komende 50 jaar een cruciale rol moeten vervullen in onze kustverdediging. Het gebied benoorden Petten is officieel aangewezen als zwakke plek in de kustverdediging. Het is nog maar de vraag of het gaat lukken om de voeten droog te houden met onze dalende bodem en stijgende zeespiegel. Het is gewoon heel erg dom zo dicht op de kust zo veel vervuilende en risicovolle industriële bebouwing toe te staan.