Verslag bijeenkomst van 16 oktober 2022 in de Watersnip te Petten

Informatie- en inspraakbijeenkomst reactor Pallas over de ontwerpvergunningen op grond van de Kernenergiewet (ANVS) en de Waterwet (Rijkswaterstaat/HHNK)
Woensdag 16 oktober 2022, De Watersnip, Petten
(Verslag door Sandra Komen, vanuit GL Schagen was ook Dea Sampimon aanwezig)

Lees hier het verslag