Documenten

Hier kunt u relevante rapporten, brieven en verslagen downloaden.

Chronologie Petten 1954 – 2009
Een overzicht van zaken betreffende de kernreacror in de Pettemerduinen. [wpdm_file id=2]

WOB verzoek inzake vergunningverlening aan Mallinkcrodt Medical BV (ook bekend onder de naam Covidien) op 23 oktober 2011 op basis van artikel 15 onder a, en artikel 29 van de KEW
27 maart 2012 [wpdm_file id=5]


Besluit wijziging kernenergiewetvergunning van NRG-HFR
Ministerie van Economische Zaken, Datum 4 februari 2013
Betreft Beschikking tot wijziging van de vergunning van NRG V.O.F. voor de Hoge Flux Reactor to Petten.

Besluit:
KERNENERGIEWET-VERGUNNING VERLEEND AAN NRG V.O.F. TOT WI3ZIGING VAN DE VERGUNNING VAN DE HOGE FLUX REACTOR (HFR) TE PETTEN
[wpdm_file id=3]


Productie van medische radio-isotopen zonder onderzoeksreactoren.

Een uitgebreide Nederlandse samenvatting van het rapport Medical Radioisotopes Production Without Research Reactors.

Henk van der Keur Stichting Laka, mei 2010 www.laka.org  [wpdm_file id=1]

Richtlijnen Milieueffectrapport Nieuwe onderzoeksreactor ‘PALLAS’
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Datum juni 2010. [wpdm_file id=4]

Zienswijze op de “ mededelingsnotitie Milieueffectrapportage PALLAS”
Van: Vereniging Pettemerduinen Kernreactor Vrij!
Datum: 13 juli 2015 

Nieuwe onderzoeksreactor Petten
Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport.
Commissie voor de milieueffectrapportage
13 augustus 2015 / rapportnummer 3042

Brief minister Kamp aan Tweede Kamer over ontvlechting en extra budget opruimen afval
September 2016

Bezwaarschrift tegen de herziene interventiebeschikking tritiumverontreiniging NRG Petten
12 juni 2017

Zienswijze Vereniging Pettemerduinen Kernreactorvrij! op herzien bestemmingsplan

27 maart 2018