Pallas pas in 2028; HFR tot 2030 in bedrijf; áls er geld komt

LAKA, 15 januari 2021

Gisteravond, 14 januari, werd in de gemeenteraad van Schagen het ontwerp van de Pallasgebouwen gepresenteerd. Het leek een beetje of de boodschap van de minister, vorige maand (’geen geld’) aan het gezelschap was voorbij gegaan. En passant werd wel bevestigd wat velen al vermoedden: Pallas komt in ieder geval niet in 2025 in bedrijf. Áls er al geld gevonden wordt, is de verwachting nu 2028 èn moet de stokoude HFR tot in ieder geval 2030 in bedrijf gehouden worden. Pallas lijkt verder te rekenen op staatssteun. Verder willen NRG en Pallas toch één organisatie worden. Tien jaar geleden werd Pallas bewust buiten NRG gehouden vanwege het financiële risico voor NRG.

Gisteravond werd het ontwerp van de Pallasgebouwen aab de Gemeenteraad van Schagen gepresenteerd – volgende week is daar over een publiek webinar). Pallas-directeur Van der Lugt vertelde dat de nieuwe kernreactor in 2028 in bedrijf zou kunnen zijn, en dat de oude HFR tot 2030 in bedrijf moet blijven. Dit is de eerste keer dat publiekelijk het jaar 2025 werd losgelaten. En dat is weer belangrijk (en problematisch voor Pallas) omdat alternatieve methodes om medische isotopen te produceren de komenden jaren online komen, terwijl de achterstand van Pallas (RIVM: ‘een bewezen technologie’) alleen maar groeit.

Pallas zelf lijkt er ondertussen van uit te gaan dat in strijd met 10 jaar inzetten op full cost recovery, het Rijk de bouw wel zal financieren: er ‘ligt bij de minister een verzoek hiertoe’ liet Van der Lugt aan de gemeenteraad weten. In haar laaste Kamerbrief schrijft Minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport dat ze in het voorjaar van 2021 de Kamer wil informeren over hoe nu verder. De kosten van Pallas, aldus Van der Lugt in een interview op BNR, zijn ondertussen opgelopen tot één miljard euro. De val van Rutte III maakt het onwaarschijnlijk voor de formatie iets substantieels wordt besloten.

Ondertussen werd in de nieuwjaarspraatje van NRG directeur Leeftink meegedeeld dat NRG en Pallas toch als één organisatie verder willen. Hoewel verpakt in mooie woorden is dit uit nood geboren: NRG, dat er prat op gaat een commercieel bedrijf te zijn, heeft het al jaren moeilijk -het werd enkele jaren geleden al afgekoppeld van het moederbedrijf ECN wat dreigde te worden meegesleept in een faillissement van NRG. Tien jaar geleden was juist een voorwaarde dat de Pallasreactor ondergebracht moest worden in een aparte stichting, omdat de financiële risico’s voor ECN/NRG te groot waren.

Bron: https://www.laka.org/nieuws/2021/pallas-pas-in-2028-hfr-tot-2030-in-bedrijf-als-er-geld-komt-14547#more-14547