Waarom een nieuwe reactor als er sprake is van overcapaciteit?

Gepubliceerd op: 18-10-2019

Pettemerduinen, oktober 2019

Minister Bruins schrijft in zijn laatste voortgangsbrief aan de kamer dat zijn belangrijkste drijfveer is om medische isotopen in de toekomst beschikbaar te houden. Er wordt in de brief gerefereerd aan een Europese studie SAMIRA die concludeert dat er nog een reactor in Europa moet worden gebouwd om tekorten aan isotopen in de toekomst te voorkomen.

Het RIVM bracht onlangs een aanvulling uit op de rapportage uit 2019 https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0183.pdf.

Hierin wordt onder meer het Amerikaanse SHINE-project in beeld gebracht. Deze installatie is een gevorderd nieuwbouwproject voor het maken van onder meer molybdeen-99.

In deze aanvullende rapportage wordt ook een verhelderend overzicht gegeven van de toekomstige vraag naar medische isotopen en productiecapaciteit. Als Pallas in 2025 gaat produceren zal volgens de RIVM het de productie vier keer zo hoog zijn als de vraag. En dan zijn initiatieven als Lighthouse nog niet eens meegenomen! Leveringszekerheid lijkt dus onzinnige drijfveer.