Van uitstel komt afstel

Gepubliceerd op: 10-09-2020

Pettemerduinen, 10 september 2020

Na een jarenlange goed nieuwsshow vanuit de Pallas organisatie en het ministerie is het nu duidelijk dat de potentiële investeerders afgehaakt zijn. Investeerder willen pas opnieuw aan tafel als Pallas de vereiste kernenergiewetvergunning heeft. Volgens de planning zou de aanvraag dit jaar ingediend worden maar de directeur van Pallas, van der Lugt, liet onlangs in het FD weten dat dit pas in 2021 op de rol staat. Daarmede verschuift ook de start van de bouw naar een verdere toekomst.

De NRG en Pallas zijn onlangs een personele uni aangegaan. Een belangrijke reden daartoe is volgens van der Lugt dat de investeerders niet opgezadeld willen worden met de erfenis van het historisch afval. Dat betekent dat de gekozen constructie van een personele uni, waarbij de directies en Raden van Toezicht ineengeschoven zijn een sterfhuisconstructie is. Ingewikkelde en miljoenen kostende dossiers als het historisch afval worden achter gelaten in de NRG dat zonder inkomsten en subsidies failliet gaat en het hoofdpijndossier van het historisch afval terecht komt bij de belastingbetaler.

Vaak is een personele unie een voorbode van fusie maar dat lijkt bij Pallas/NRG dus niet het geval. Als er sprake is van een sterfhuisconstructie zou dat ook betekenen dat de KEW-vergunning van Pallas los komt te staan van de NRG. Daar Pallas de opvolger is van de NRG zou deze constructie instemming moeten hebben van het ministerie van EZ en de ANVS. Beide instanties hebben hierover niet bericht.

In hetzelfde artikel liet van der Lugt weten dat het heel legitiem is dat investeerders zeggenschap willen over de portefeuille van de NRG. Dat kan alleen als de portefeuille van de NRG overgeheveld wordt naar Pallas. Ongetwijfeld zal dat onder leiding van oud-minister Zalm die voorzitter is van de Raad van Toezicht in alle stilte plaatsvinden met gesloten beurs. Want met de regelgeving heeft de Raad van Toezicht niet zo veel op.

Voor de afgesloten lening van 80 miljoen met provincie en landelijke overheid, die wederom niet terugbetaald werd, kwam er toestemming vanuit Brussel. Maar dat geld is sinds vorige zomer op en sinds die tijd wordt de miljoenen verslindende voorbereiding gefinancierd vanuit diverse potjes van het ministerie. Zonder goedkeuring uit Brussel is dit staatssteun.

Het is te hopen dat de portefeuille van de NRG gewoon op de markt komt en dat Pallas net als vele andere producenten van isotopen kunnen bieden op deze asset zodat de rekening voor de belastingbetaler lager wordt.