Terugbetaling lening aan provincie

Gepubliceerd op: 05-07-2020

Pettemerduinen, juni 2020

Pallas heeft in 2012 leningen gekregen ter waarde van 80 miljoen euro. Die leningen, staatssteun, moesten worden getoetst aan de Europese staatssteunregels. In 2013 gaf de Europese Commissie toestemming. Het tijdschema voor de reactor in die goedkeuring blijkt nu veel te optimistisch: de bouw had in 2017 al moeten beginnen - terwijl er zelfs op dit moment in 2020 nog niet eens een vergunning is. De vertraging levert nu problemen op. Het geld was verstrekt onder voorwaarde dat Pallas “het uitbetaalde bedrag inclusief de bijgeschreven rente in zijn geheel af [lost] binnen zes maanden nadat de stichting financiering voor de bouw van een hoge flux reactor heeft aangetrokken, doch uiterlijk op 1 januari 2019“.

Eind 2018 besloot het Kabinet op verzoek van Pallas dat Pallas later mag aflossen: pas op 1 juli 2020. Maar er zijn nog steeds geen private financiers, dus gaat 1 juli dit jaar ook niet lukken. Daarom was kennelijk in juli vorig jaar een overbruggingskrediet nodig. Dit keer niet meer van de provincie Noord-Holland, want die steekt er geen cent meer in.

Op 24 februari hebben we als Vereniging ingesproken bij de provinciale commissie EFB van de Staten van de provincie Noord-Holland waar Pallas op de agenda stond. De inspreektekst voegen we separaat bij deze rondbrief. Tijdens de commissievergadering hebben we alle statenleden voorzien van informatie over Pallas, die we hierbij ook toevoegen. Tijdens deze bijeenkomst heeft de gedeputeerde Jack van de Hoek het volgende gezegd over de terugbetaling:

“Gedeputeerde Van der Hoek meldt dat PS met GS de afspraak hebben gemaakt om PS jaarlijks te informeren over de stand van zaken, daarom staat het onderwerp vandaag op de agenda. De bouw van Pallas heeft geen betrekking op het opruimen van het afval, daar gaat Pallas niet over, dat is aan de NLG en daarvan is Rijksrapportage opgesteld. Het afval van de nieuwe centrale gaat rechtstreeks naar Covra in Zeeland. Het project ligt op koers, dus in juli 2020 starten de afbetalingen. Het bedrag is nog steeds reëel, daarover zijn geen andere signalen ontvangen. De investering van de provincie bedraagt maximaal 40 miljoen euro en daar blijft het bij. Andere kosten komen ten laste van het Rijk.”

Navraag bij de provincie leerde dat de terugbetaling niet geagendeerd is. We kregen het volgende antwoord: “PALLAS is op dit moment met de provincie NH in gesprek over de terugbetaling van de lening”.