Radioactief afval NRG risico voor investeerders Pallas

Gepubliceerd op: 15-09-2020

LAKA, 15 september 2020

Zoals we al eerder meldden, liggen gesprekken met potentiële investeerders in de geplande Pallasreactor al een poos stil. Gehoopt wordt dat die in het najaar weer opgestart kunnen worden. Eén van de knelpunten, zo blijkt uit een artikel in het Financiële Dagblad, is het historisch radioactief afval in Petten. Ondanks de vele tientallen miljoenen die hier door het Rijk tegen aan zijn gegooid, is er nog steeds veel onzeker over wat er in dit dossier nog te verwachten valt: financieel, maar ook het moment waarop het afval afgevoerd zal zijn. Investeerders in Pallas zijn bang dat hun investering wordt gebruikt voor het opruimen van het historisch radioactief afval op het terrein van NRG in Petten.

Het risico dat investeerders te maken krijgen met de onzekerheden rond het historisch radioactief afval is zeker niet denkbeeldig. Daarom is het Rijk er alles aan gelegen om vaart te maken met de afvoer; tot nu toe heeft EZ al voor €260 miljoen bijgedragen aan het opruimen van het radioactief afval van NRG. Of dat genoeg is, is echter nog steeds onbekend. Ook het moment wanneer dat al het kernafval is afgevoerd is onbekend. Bekend is wel dat het dossier al erg vertraagd is, maar of de laatste planning (2027) gehaald wordt is zeer onzeker. De ANVS heeft bij de laatste goedkeuring van de plannen al als eis gesteld dat onderzocht moet worden of het WSF, waar het historisch afval ligt, wel veilig is ná 2027.

Om mogelijke investeerders af te schermen tegen deze risico’s, is volgens Van der Lugt, de reden dat NRG en Pallas een personele unie zijn aangegaan waarbij de directies en Raden van Toezicht ineengeschoven zijn. De Vereniging Pettemerduinen vermoedt dat die personele unie een sterfhuisconstructie is waarbij NRG achterblijft met ingewikkelde en miljoenen kostende dossiers als het historisch afval. NRG dat vervolgens zonder inkomsten en subsidies failliet gaat en waardoor het hoofdpijndossier van het historisch radioactief afval terecht komt bij de belastingbetaler.
In hetzelfde artikel in het FD liet Van der Lugt weten dat hij het heel legitiem vindt dat investeerders zeggenschap willen over de order-portefeuille van de NRG. Dat kan alleen als die portefeuille van de NRG overgeheveld wordt naar Pallas. Maar dat kan natuurlijk niet zomaar: die order-portefeuille van NRG vertegenwoordigd een grote waarde, en kan niet onderhands weggegeven worden. NRG moet die aan de hoogste bieder verkopen, waardoor er geld vrijkomt voor het opruimen en afvoeren van het radioactief afval.

Belangrijkste struikelblok voor private investeerders blijft natuurlijk het gebrek aan een solide businesscase. Als die er al was, dan raakt die in elk geval door de snelle opeenvolgende innovaties in de medische isotopen markt bij elke vertraging verder uit zicht. En de volgende vertraging wordt in dat artikel in het FD aangekondigd: Volgens de planning zou de aanvraag dit jaar ingediend worden maar de directeur van Pallas, Van der Lugt, liet in dat artikel weten, dat dit pas in 2021 op de rol staat. Daarmede verschuift ook de start van de bouw naar een verdere en steeds onzekere toekomst.

 

Bron: https://www.laka.org/nieuws/2020/radioactief-afval-nrg-risico-voor-investeerders-pallas-13855