PvdD vreest stikstof bij werkzaamheden Pallas

Gepubliceerd op: 15-01-2020

Noordkop Centraal, 15 januari 2020

PETTEN – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft aan Gedeputeerde Staten vragen gesteld over de sloopwerkzaamheden rond de bouw van de Pallas-reactor in Petten.

Volgens de PvdD komt bij de sloopwerkzaamheden veel stikstof vrij dat schadelijk is voor de nabijgelegen  Natura 2000-gebieden Zwanenwater en Pettemerduinen. 

De dierenpartij wil weten of Gedeputeerde staten een natuurbeschermingsvergunning heeft verleend in verband met de werkzaamheden.

Ook vraagt de Statenfractie of gedeputeerde staten zich wel realiseert dat ‘vochtige duinheide met kraaiheide’ gevoelig zijn voor stikstof, terwijl de kritische depositiewaarde al jarenlang wordt overschreden. 

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst beantwoorden.

Bron: https://www.noordkopcentraal.nl/nw-28464-7-3753346/nieuws/pvdd_vreest_stikstof_bij_werkzaamheden_pallas.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook