Overheid verstevigt grip op Pallas

Gepubliceerd op: 05-07-2020

Pettemerduinen, juni 2020

Het boterde al lange tijd niet tussen de Stichting NRG (voorheen Stichting ECN) en Stichting Voorbereiding Pallasreactor (PALLAS). Gerrit Zalm werd indertijd aangetrokken als adviseur om de partijen nader tot elkaar te brengen. Dat proces is met horten en stoten afgerond en de gewenste personele unie op het niveau van raden van Toezicht en directie is tot stand gekomen.

De nieuwe CEO van de nu topzware organisatie wordt Bertholt Leeftink, voormalig topambtenaar op Economische zaken. Voormalig minister van Financiën en topbestuurder ABN-AMRO, de heer Gerrit Zalm, is de nieuwe voorzitter van de raden van toezicht.

Met deze benoemingen is het nieuwe Pallas in feite een staatsbedrijf geworden. Nu financiers op zich laten wachten is dit waarschijnlijk de eerste horde die genomen wordt om de geesten rijp te maken voor staatsfinanciering. De twee organisaties blijven gewoon bestaan en de huidige directie van NRG, Huub Cuijpers (CEO) en Maik Smit (CFO), en de leden van de directie van PALLAS, Hermen van der Lugt (CEO) en Nico van Ginkel (CFO) komen te vallen onder Leeftink. Gerrit Zalm zal de beide raden van toezicht gaan voorzitten.

Het kabinet is ondertussen de enige financier van de Pallasorganisatie. Hoeveel er in de voorbereiding gestopt wordt is onduidelijk en is weggestopt in de post “Overig Beleidsmatig” in de begroting van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit “overbruggingskrediet” van de Overheid werd noodzakelijk omdat de reactor grote vertraging heeft opgelopen, private financiering uitblijft en het kabinet toch blijft vasthouden aan een nieuwe kernreactor in Petten.