Hoe gaat het met het Nationaal Icoon Lighthouse?

Gepubliceerd op: 03-11-2019

LAKA, november 2019

LAKA november 2019

In 2016 won ASML met Lighthouse nog de prijs voor Nationaal Icoon met een nieuwe techniek waarmee met een ultraviolet-laser molybdeen kon worden gemaakt. Omdat het Ministerie van VWS tegenwerkte, koos Smart/Lighthouse om deze techniek door te ontwikkelen met het Belgische IRE.

Het IRE in België is wereldleider in de productie van radio-isotopen die worden verwerkt in de samenstelling van geneesmiddelen die gebruikt worden in de nucleaire geneeskunde. IRE ELiT produceert meerdere radio farmaceutische producten die gebruikt worden in de behandeling van bepaalde vormen van kanker en in de palliatieve zorg. De voornaamste isotopen die geproduceerd worden, zijn Molybdeen-99 (ouder-isotoop van Technetium-m99), Jodium-131, Yttrium-90, Xenon-133. IRE ELiT produceert onder meerdere radio farmaceutische geneesmiddelen waaronder Yttrium-90 en Wolfraam-188/Renium-188 generatoren.

Sinds 2018 is het initiatief een beetje van de radar verdwenen. Uit goed ingevoerde bron weet Laka echter te melden dat geen nieuws gewoon goed nieuws is. IRE in Fleurus gaat met de Lighthouse-techniek twee molybdeen-productielijnen bouwen, die in 2025 operationeel zijn. Eén lijn zou al genoeg om de oude Hoge Flux Reactor in Petten te vervangen. Met twee lijnen kan, volgens LAKA, de wereldvraag naar medische molybdeen worden voorzien. Verder kunnen met de Lighthouse-techniek, naast diagnostisch molybdeen, ook alle therapeutische isotopen worden geproduceerd. Men twijfelt volgens LAKA of dat wel rendabel is.