Fractie Duurzaam Schagen vraagt de gemeente Schagen om intrekking van alle besluiten die de bouw van Pallas mogelijk maken.

Gepubliceerd op: 27-10-2019

Friso Teerink, Duurzaam Schagen 24 oktober 2019

Geacht College,

Door een recente uitspraak van de Raad van State over de PAS-wetgeving inzake de stikstofuitstoot door bouwactiviteiten in de nabijheid van natuurgebieden, zijn al die bouwactiviteiten, voor zover al vergund, stilgelegd.

Uit een kamerbrief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten van 13 september jl. blijkt dat Pallas wordt aangemerkt als een mogelijk door stikstofproblematiek geraakt project.

Hierdoor komt het genomen raadsbesluit om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen om de bouw van Pallas mogelijk te maken in een nieuw daglicht te staan. Met name de beslissing dat de ADC-toets niet noodzakelijk is. Aan dit besluit ligt een advies van de landsadvocaat ten grondslag. Dit advies kan nu worden getoetst aan de uitspraak van de Raad van State. Ondanks mondelinge en schriftelijke vragen van de fractie van Duurzaam Schagen wil het College dit advies niet openbaar maken. Onze fractie wil, in het licht van bovenstaande, dat het advies van de landsadvocaat alsnog openbaar wordt.

Verder wil Duurzaam Schagen weten wat het advies van de landsadvocaat heeft gekost en wie de rekening heeft betaald.

Inmiddels hebben we kennis genomen van het feit dat het Amerikaanse bedrijf Shine Medical Technologies in Europa een fabriek wil bouwen voor medische isotopen en zijn oog heeft laten vallen op de E&H Campus in Petten. Kan het College dit bevestigen?

Is dit geen uitgelezen kans om de productie van medische isotopen op een zeer innovatieve wijze, zonder kernafval, in Petten te kunnen voortzetten?

Is het geen uitgelezen kans om dit volwaardige alternatief voor de nieuw te bouwen kernreactor Pallas in onze regio te vestigen?

Welke activiteiten heeft het College ondernomen om Shine Medical Technologies als partner deel te laten uitmaken van de ontwikkeling van de Energy&Health Campus in Petten?

Tenslotte wil Duurzaam Schagen dat de gemeenteraad van Schagen alle besluiten intrekt die de bouw van Pallas mogelijk moet maken. Dit bespaart de gemeente en de samenleving heel hoge en onnodige, vooral juridische, kosten en procedures. Is het College bereid in dit kader om alle daarvoor benodigde voorbereidingen te treffen.

Ik hoop dat u de vragen voor 12 november 2019 kunt beantwoorden zodat ik in de gelegenheid ben om in de raadsvergadering van 12 november eventueel aanvullende mondelinge vragen te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Friso Teerink, voorzitter fractie Duurzaam Schagen