ANVS wijzigt vergunning kernreactor Petten zonder MER.

Gepubliceerd op: 05-07-2020

Pettemerduinen, juni 2020

Eind mei publiceerde de ANVS de gewijzigde vergunning van de oude hoge fluxreactor in Petten. De ANVS eiste aanpassing omdat vergunningvoorschriften achterhaald waren. Rijkswaterstaat, Stichting Laka en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dienden bedenkingen in. Onder andere over het lozen van radioactief afvalwater op het riool, over het gebruik van koelwater uit het Noord-Hollands kanaal en over het ontbreken van een milieueffectrapportage (MER). Uit de nu door de ANVS vastgestelde vergunning blijkt dat de bedenkingen de ANVS niet hebben bewogen om de definitieve vergunning aan te passen.

 

Omdat dit de tweede keer is dat de levensduur van een kernreactor wordt verlengd zonder dat de milieueffecten hiervoor in kaart zijn gebracht, overwegen partijen in beroep te gaan dat kan tot en met 9 juli bij de Raad van State. Wij vragen onze leden bij deze LAKA daarbij te ondersteunen door lid of donateur te worden.