ANVS rommelt met datum goedkeuring kernafvalplan Petten

Gepubliceerd op: 03-01-2020

LAKA, 30 december 2019

Donderdag 31 oktober verviel de goedkeuring van het plan van aanpak voor de afvoer van NRG's radioactief afval uit Petten. Vier dagen later, op maandag 4 november, keurde toezichthouder ANVS alsnog NRG's nieuwe kernafvalplan goed. In de tussenliggende periode, van 1 tot 4 november, zou NRG, in strijd met haar Kernenergiewetvergunning, zo geen goedgekeurd plan hebben gehad. De ANVS paste hier een mouw aan door haar goedkeuring van het kernafvalplan van maandag 4 november te dateren op vrijdag 1 november 2019.

 

In 2012 werd NRG via haar vergunning verplicht om uiterlijk 31 december 2017 al het historisch radioactief afval, wat al decennia in de Pettense duinen ligt, naar de Covra in Zeeland af te voeren. Om goed toezicht op de kernafval-afvoer te kunnen houden, moet NRG hiervoor bij de toezichthouder een plan van aanpak Radioactive Waste Management Program RWMP (het PvA) indienen. De toezichthouder, tegenwoordig de ANVS, diende dat PvA vervolgens goed  te keuren.

Begin 2018 is de Kernenergiewetvergunning van NRG aangepast. Omdat de einddatum voor de afvoer van NRG's kernafval naar Zeeland steeds maar verder opschoof, werd die datum uit de vergunning gehaald. In plaats daarvan werd verplicht dat NRG haar radioactief afval “dient te worden afgevoerd conform de werkwijzen en tijdlijnen beschreven in dit goedgekeurde Plan van Aanpak RWMP.

In 2017 heeft de ANVS het voorlaatste plan van NRG goedgekeurd. Toen was de einddatum van het meest sombere afvoer-scenario al opgeschoven naar 2027. Omdat de toezichthouder de financiële onderbouwing van NRG maar beperkt houdbaar achtte, werd het ingediende PvA goedgekeurd tot 1 november 2019, en moest NRG vóór 1 juli 2019 weer een nieuw PvA indienen.

In de veronderstelling dat het vast al was goedgekeurd en het het PvA niet zomaar gepubliceerd wordt met de goedkeuring mee diende Laka 21 oktober een Wob-verzoek in voor het nieuwe PvA. Donderdag 31 oktober belde de ANVS Laka met de vraag of ons verzoek ook betrekking had op het nog goed te keuren plan van aanpak, omdat het nieuwe PvA - op de dag van het verlopen van het oude - nog niet was goedgekeurd(!). Die maandag publiceerde de ANVS alsnog de goedkeuring op haar website. Een maand later, 5 december, besloot de ANVS op Laka's Wob-verzoek en werd ook het goedgekeurde PvA vrijgegeven.

Onder de vrijgegeven stukken ook een e-mail van de ANVS aan NRG van maandag 4 november, 21:18, waarin de ANVS meldt dat de goedkeuring die dag naar NRG is verstuurd. En ook in de formele kennisgeving staat dat het PvA op maandag 4 november is goedgekeurd. Daarom is het op zijn minst opvallend dat de datumstempel op de goedkeuring zelf van vrijdag 1 november is.

Op zich is het wel voorstelbaar dat de ANVS er voor koos om met een kleine antedatering de formele goedkeuring recht te breien. NRG diende de laatste versie van het plan pas op 22 oktober in, en de ANVS kan niet toveren. Met het op 1 november vervallen van de goedkeuring van het PvA zou, na de vergunningswijziging van  2018, NRG in een soort vergunningsloze situatie brengen. Dat is natuurlijk onwenselijk. Maar het illustreert tegelijk de spagaat waarin de ANVS zich heeft gemanoeuvreerd: Als NRG voor wat betreft de afvoer van haar radioactief afval niet door de hoepels van de ANVS springt, door onder andere op tijd een adequaat PvA in te dienen, dan heeft de toezichthouder weinig instrumenten om NRG hierop aan te pakken. En zodra het PvA verloopt, ligt het dossier van NRGs historisch radioactief afval op het bordje van Van Veldhoven, de Minister van Wonen en Milieu en de directe baas van de ANVS.

Dan maar even mooi weer spelen, zullen ze hebben gedacht, vast niemand die het ziet.

Bron: https://www.laka.org/nieuws/2019/anvs-rommelt-met-datum-goedkeuring-kernafvalplan-petten-11948