Alle bezwaren tegen Pallas van tafel. Raad van State geeft gemeente gelijk. Bouw reactor in Petten mag

Gepubliceerd op: 16-03-2020

Noordhollands Dagblad, 11 maart 2020

De Raad van State wijst de bezwaren van Stichting Duinbehoud en Albert Wegman uit Sint Maartenszee tegen kernreactor Pallas in Petten. De toestemming van de gemeente Schagen voor de bouw blijft hierdoor van kracht.

De hoogste bestuursrechter heeft alle argumenten van Duinbehoud en Wegman (voorzitter van Vereniging Pettemerduinen) om de huidige reactor te vervangen van tafel geveegd. De bezwaarmakers zien geen noodzaak om in Petten door te gaan met het maken van medische isotopen. Volgens hen komen er voldoende alternatieven. De productie van isotopen is de belangrijkste activiteit op het nucleaire bedrijventerrein in de duinen.

De miljoeneninvestering zou verder ten koste gaan van de natuur. Mag Pallas elk jaar grofweg duizend keer meer stikstof veroorzaken dan wettelijk toegestaan? Deze vraag stelden Duinbehoud en Wegman vorige maand op de zitting in Den Haag. Woensdag deed de Raad van State uitspraak.

Eigen waarnemingen

De rechter blijkt niet onder indruk te zijn van cijfers over vervuiling waarmee de opposanten van de gemeente kwamen. Een feitelijke onderbouwing van de getallen bleef achterwege. Duinbehoud had geen rapport laten maken. Voorzitter Piet Jonker beperkte zich tot eigen waarnemingen dat het ’nu al niet goed gaat met de natuur in de directe omgeving’. Hij doelde daarbij op de Pettemerduinen, de Noordduinen (Callantsoog-Den Helder) en de Noordzeekustzone. Deze Natura 2000-gebieden zijn Europees beschermd.

Wel hecht de Raad van State waarde aan een onderzoek dat de gemeente had laten uitvoeren. Conclusie van dit rapport is dat Pallas de omringende natuur niet aantast. Volgens de gemeente staat niet vast dat de kwaliteit van het groen verslechtert als stikstofwaardes worden overschreden. De rechter vindt dat ook.

Geen boodschap aan

Op grond van nieuwe stikstofregels hebben Stichting Duinbehoud en Albert Wegman misschien gelijke over de aantasting, maar ook uit ander oogpunt heeft de Raad van State daar geen boodschap aan. Die regels zijn ingevoerd nadat Schagen het bestemmingsplan goedkeurde voor de bouw van Pallas. ’De gemeente kon hier dus geen rekening mee houden’.

Over de noodzaak van Pallas had de gemeente aangevoerd dat de onzekerheden nog te groot zijn over alternatieve productiemethoden. Schagen heeft dat voldoende aangetoond, oordeelde de rechter. Duinbehoud en Wegman wezen op plannen van bedrijven als Shine en Northouse om isotopen voor ziekenhuizen te produceren zonder kernreactor. Schagen en de rechter halen een rapport van het RIVM aan dat ’Shine’ voor de eerste tientallen jaren zeker geen oplossing is.

Andere plek

Een ander bezwaar was dat totaal niet is gekeken naar een andere plek voor Pallas. Een locatie elders vindt de rechter financieel onhaalbaar, vanwege alle voorzieningen in Petten. Voor Duinbehoud en Wegman moeten ook andere geplande werkzaamheden op het nucleaire terrein meetellen bij de belasting voor de natuur. Zoals de bouw van productiehallen en het opzetten van een Energy & Health Campus. Voor de Raad van State doen deze projecten nu niet ter zake. ’Deze plannen zijn nog niet concreet’.

VERDER LEZEN?

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200311_95383796/alle-bezwaren-tegen-pallas-van-tafel-raad-van-state-geeft-gemeente-gelijk-bouw-reactor-in-petten-mag