• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Bestuur

 

Albert Wegman - voorzitter
a.wegman@pettemerduinen.nl

Sinds enkele jaren verdiep ik me met stijgende verbazing in het Pallas dossier. Ik woon vlak bij de reactor en geniet van de prachtige duinen, strand en zee van Sint Maartenszee

Mijn opvatting is dat de voorgenomen bouw met alle middelen moet worden tegengehouden omdat Pallas overbodig, onwenselijk en ongepast is.

Overbodig omdat (medische) isotopen beter en goedkoper op een andere manier gemaakt kunnen worden.

Onwenselijk omdat kernenergie een doodlopende weg is en we naar een duurzame isotopenproductie moeten; voor kernafval is daarin geen plaats.

Ongepast is het om een nieuwe reactor, isotopenfabrieken en bijbehorende infrastructuur te willen realiseren in de Pettemerduinen een Natura 2000 gebied.

Om werkelijk een vuist te maken is een collectief van mensen, een vereniging, nodig die vragen wil stellen bij nut en noodzaak van nucleaire industrie in de Pettemerduinen

 

Margreet Frowijn -Druijven - secretaris
m.frowijn@pettemerduinen.nl

Sinds 2015 ben ik secretaris voor Pettemerduinen Kernreactor Vrij! Als hobby fotografeer ik het liefst de natuur. Door te kijken naar de verschillende landschappen met de daarin levende planten en dieren ben ik mij meer bewust geworden van hoe uniek onze duinen eigenlijk zijn. Hierin hoort geen nieuwe kernreactor die op een verouderde manier isotopen produceert, terwijl ze in de nabije toekomst, in grote hoeveelheden op een schonere en veiligere manier kunnen worden gemaakt.

 

Anja Eriks - penningmeester
a.eriks@pettemerduinen.nl

Sinds het begin van de vereniging Pettemer duinen Kernreactor Vrij ben ik lid.

Ik woon in de directe omgeving van de Pettemer duinen en de oude reactor.
Deze reactor vertoont kenmerken van verval: lekkage en problematiek van verwijdering van kernafval met het zeer giftige plutonium door de gebrekkige conditie van de ondergrondse opslagvaten. Met overheidssteun wordt de reactor nog   in stand gehouden.
Dit is niet bevorderlijk voor de bedrijfscultuur en er dreigt gezondheids-gevaar voor de omwonenden.
Na ruim 50 jaar wordt het tijd dat de reactor gesloten wordt en het terrein gesaneerd wordt.

Plannen voor een nieuwe Pallas en rendabele productie van medische isotopen worden door technische ontwikkelingen achterhaald.
Geen nieuwe  kernreactor in de Pettemer duinen!!

 

Algemene vragen en feedback:
info@pettemerduinen.nl

 

Pers en mediavragen
+31 646890860 
media@pettemerduinen.nl