Informatiebijeenkomst Pallas 29 september 19.30 hotel Marktstad te Schagen

Pettemerduinen, september 2022

Stichting Duinbehoud, LAKA, Pettemerduinen Kernreactor Vrij en Het Zijper Landschap organiseren voor hun achterban en belangstellenden een bijeenkomst op donderdag 29 september aanstaande in hotel Marktstad te Schagen. Doel van de avond is het informeren over de status van het Pallas project en de productie van medische isotopen.

Het initiatief voor Pallas, de opvolger van de huidige Hoge Flux Reactor stamt uit 2004. In 2013 werd de Stichting Pallas opgericht die verantwoordelijk werd voor het ontwerp van de nieuwe reactor en de financiering daarvan. Het is inmiddels 2022, de laatste prognose volgens de Pallasdirecteur is dat Pallas isotopen gaat produceren vanaf 2032.

Naar alle waarschijnlijkheid zal het kabinet in september een besluit nemen over de financiering. De programmadirectie medische isotopen van VWS heeft voor de zomer een aantal onderzoeken laten doen en een advies geschreven aan de regering als onderlegger voor het te nemen besluit.

We hebben het ministerie van VWS bereid gevonden om op deze avond het besluit toe te lichten. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van de tweede kamer uitgenodigd, zij moeten in deze financieel zware tijden 2 miljard Euro vrijmaken. Zij zullen harde argumenten willen hebben om deze niet begrote uitgave te kunnen verantwoorden.

Verder hebben we de volgende onderwerpen op de agenda:

We presenteren een overzicht van de medische isotopen die belangrijk zijn en hoe deze in de nabije toekomst zullen worden geproduceerd. Komt Pallas te laat?

De concurrentie: Shine bouwt in Veendam een isotopenfabriek die naar verwachting in 2026 een aantal belangrijke medische isotopen gaat produceren. Directeur Harrie Buurlage komt vertellen over de voortgang van het Shine project.

Vanaf zeven uur is de zaal open en om half acht start het programma. De toegang is gratis evenals de koffie, een vrijwillige bijdrage aan het einde van de avond is echter welkom. Opgave voor de avond kan met een mail naar: pettemerduinen@gmail.com