Bestuur

Albert Wegman – voorzitter

Sinds enkele jaren verdiep ik me met stijgende verbazing in het Pallas dossier. Ik woon vlak bij de reactor en geniet van de prachtige duinen, strand en zee van Sint Maartenszee

Mijn opvatting is dat de voorgenomen bouw met alle middelen moet worden tegengehouden omdat Pallas overbodig, onwenselijk en ongepast is.

Overbodig omdat (medische) isotopen beter en goedkoper op een andere manier gemaakt kunnen worden.

Onwenselijk omdat kernenergie een doodlopende weg is en we naar een duurzame isotopenproductie moeten; voor kernafval is daarin geen plaats.

Ongepast is het om een nieuwe reactor, isotopenfabrieken en bijbehorende infrastructuur te willen realiseren in de Pettemerduinen een Natura 2000 gebied.

Om werkelijk een vuist te maken is een collectief van mensen, een vereniging, nodig die vragen wil stellen bij nut en noodzaak van nucleaire industrie in de Pettemerduinen

Margreet Frowijn -Druijven – secretaris

Sinds 2015 ben ik secretaris voor Pettemerduinen Kernreactor Vrij! Als hobby fotografeer ik het liefst de natuur. Door te kijken naar de verschillende landschappen met de daarin levende planten en dieren ben ik mij meer bewust geworden van hoe uniek onze duinen eigenlijk zijn. Hierin hoort geen nieuwe kernreactor die op een verouderde manier isotopen produceert, terwijl ze in de nabije toekomst, in grote hoeveelheden op een schonere en veiligere manier kunnen worden gemaakt.

penningmeester Vacant

Algemene vragen en feedback:
pettemerduinen@gmail.com

Pers en mediavragen
+31 646890860