Een nieuwe kernreactor in de Pettemerduinen, noodzakelijk of niet?

Op maandagavond 22 februari 2016 organiseert de vereniging Pettemerduinen kernreactorvrij! een informatieavond over dit onderwerp in Schagen. De avond wordt gehouden in hotel-restaurant  Igesz (Markt 22), de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Doel van de avond is om objectieve informatie te verstrekken door zowel een voor- als tegenstander aan het woord te laten. En een deskundige die de laatste ontwikkelingen kan schetsen over de alternatieve manieren om medische isotopen te maken en gebruiken.

De naam zegt het al, de vereniging Pettemerduinen Kernreactorvrij!, is mordicus tegen een nieuwe kernreactor in de duinen. Maar mist in de voorlichting ook een evenwichtige informatieverstrekking. Daarom vindt de vereniging het belangrijk dat de voor- en nadelen van Pallas beter bekend raken onder een breed publiek. De vereniging hoopt dan ook dat veel mensen uit de omgeving de avond zullen bezoeken.

Voor de pauze zal de heer Van der Lugt van stichting Pallas kort maar krachtig vertellen waarom hij vindt dat de nieuwe kernreactor er moet komen. Van de heer Van der Keur van stichting LAKA wordt het tegengeluid verwacht. De heer Van Dongen van het VU-medisch centrum neemt nadrukkelijk geen pro- of contrastandpunt in. Wel kan hij vanuit zijn functie de laatste ontwikkelingen schetsen over de productie en het gebruik van medische isotopen zonder kernreactor.

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de drie sprekers.

Bijwonen van de avond is gratis, eventuele consumpties komen voor eigen rekening.

Vereniging Pettemerduinen kernreactorvrij!
Marja Raat, voorzitter