De recente ontwikkelingen rond de Pallasreactor en het radioactief historisch afval

Over geld, bestemmingsplannen, stikstof en afval

Pallas gaat 2 miljard euro kosten

Eerder is bekend geworden dat de reactor anders en zwaarder uitgevoerd moet worden dan in het eerste ontwerp was voorzien en dat daarom het ontwerp deels opnieuw moet worden uitgevoerd. Verder weten we dat de Nederlandse bedrijven uit het bouwconsortium zijn gestapt vanwege te grote onzekerheden.

Hoe zat dat ook al weer? Citaat uit de meest recente Pallasbrochure:

De opdracht voor het ontwerp en de bouw van PALLAS werd gewonnen door de, voor dit doel opgerichte, ICHOS B.V. ICHOS is een samenwerkingsverband van het Argentijnse INVAP (50%), Mobilis (25%) en Croonwolter&dros (25%). Alle nucleaire installaties worden ontworpen en gerealiseerd door INVAP en alle non-nucleaire installaties en civiele constructies door de TBI-bedrijven.

Mobilis en Croonwolter&dros zijn vertrokken, hun aandeel in ICHOS is voor 100 % overgenomen door het Argentijnse INVAP, het bedrijf dat de reactor ontwerpt. ICHOS lijkt hiermee van de aardbodem verdwenen te zijn, maar het bedrijf bestaat nog steeds en is gevestigd naast stichting Pallasreactor in Alkmaar. Lege huls? Krijgt stichting Pallasreactor nu ook de taak op zich om de bouw verder aan te sturen en als aannemer te functioneren?

Het kostenplaatje is opgelopen tot een duizelingwekkende 2 miljard euro, een onvoorstelbaar bedrag waar geen dekking voor valt te vinden bij private financiers en ook het Rijk stapt hier niet in. Minister van Ark heeft dit nu op het bordje van Europa gelegd. Op dat niveau moet men er van overtuigd worden dat de reactor nodig is. Binnen Nederland is dat in ieder geval niet gelukt.

Wat een groot probleem vormt is het enorme bedrag dat al aan Pallas is uitgegeven, dit is met de nieuwe toezegging van 45 miljoen van de minister opgelopen tot het astronomische bedrag van 203 miljoen Euro en er is nog geen enkel zicht op realisatie!

Nuclear Health Centre (NHC), Pettemerduinen gaat niet in beroep

Hier hebben we in eerder over bericht:

Onze vereniging heeft een bezwaarschrift tegen de NHC-bouwvergunning ingediend. De hoorzitting van de gemeentelijke bezwarencommissie is inmiddels geweest en elk bezwaar is weggewuifd met volgens ons onvoldoende argumentatie. We hebben niettemin besloten om geen beroep in te stellen namens Pettemerduinen. We hebben te maken met de Pallas-stichting met overmacht aan geld en middelen, advocaten van de Zuid-as worden ingehuurd met gemeenschapsgeld. Zie ook hierna: op het gebied van stikstofdepositie heeft de MER-commissie ons al impliciet gelijk gegeven, tegen de beweringen van de gemeente in.

Aanpassing bestemmingsplannen

Zoals ook in de voorgaande editie is vermeld zijn in het ontwerp van de PALLAS-locatie aanpassingen doorgevoerd. Deze en andere wijzigingen vormden aanleiding om een nieuwe bestemmingsplanprocedure te doorlopen. De aspecten die worden aangepast of aangevuld, zijn grofweg op te delen in drie elementen:

  • de aanleg van een tijdelijk bouwterrein, inclusief tijdelijke toegangsweg dwars door de duinen.
  • de uitbreiding van de bestemming “Bedrijventerrein – Bijzonder bedrijventerrein” ter facilitering van de wijzigingen in het ontwerp van de PALLAS-reactor.
  • het planologisch vastleggen van de ligging van het koelwaterleidingsysteem.

De MER-commissie heeft inmiddels de nieuwe stukken bestudeerd en geoordeeld dat op het gebied van stikstofdepositie er geen deugdelijke onderbouwing is om te voorkomen dat het duingebied wordt aangetast door de bouw van Pallasgebouwen en de aanleg van de koelleiding. Er is dus huiswerk voor de gemeente voordat in oktober de plannen door de gemeenteraad kunnen worden geloodst. Zie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3549

Alternatieve isotopenproductie, ontwikkelingen

Shine Medical heeft inmiddels besloten om zich in Veendam te vestigen om daar een isotopenfabriek te bouwen die ruim voor Pallas klaar zal zijn en in 2025 zal gaan produceren:

https://www.shinefusion.com/shine-europe-home/

Shine had aan de overheid om een “level playing field” verzocht: steun gelijkwaardig aan die van Pallas en heeft inmiddels inderdaad een lening verkregen van de overheid. Dit is een bedrag van slechts 10 miljoen Euro, niet echt een gelijk speelveld dus, maar Shine heeft ook niet zoveel geld nodig en private financiers zijn daar wel voor te vinden zoals in de USA gebleken is..

Problemen in de verwijdering van het historisch afval.

Onze focus lag in de afgelopen periode op de nieuwe reactor, maar we hebben ook nog een oude die volgens de laatste berichten in bedrijf moet blijven tot 2030. Deze heeft het historisch nucleaire afval op zijn geweten en dat is gebleken erg lastig spul te zijn. Verwijderingskosten zijn tot nu toe ongeveer 360 miljoen euro aan subsidie vanuit het ministerie en de klus is nog steeds niet geklaard.

Belangrijk in deze!: zie ook het recente artikel van LAKA hierover. LAKA heeft “ge-WOB’t” en daarmee stukken verkregen die kunnen duiden op het eventueel in Petten blijvend opslaan van nucleair afval! Hiermee wordt Pallas ontdaan van de verplichting dit op zich te nemen. Zie:

https://www.laka.org/nieuws/2021/covra-in-de-duinen-rijk-wil-pallas-bij-formatie-regelen-15499