Maandelijks archief: oktober 2016

Toch geld beschikbaar voor opruimen historisch radioactief afval

De print was nauwelijks droog van: “Nucleair kerkhof in de Pettemerduinen?” toen bleek dat minister Kamp 40 miljoen beschikbaar stelt om het historische nucleaire afval af te voeren naar de COVRA in Borssele/Vlissingen.

De minister laat hiermee blijken toch het Nationaal programma voor het beheer van radioactief afval van splijtstoffen (2015) als uitgangspunt te nemen. Wat ook staat in de bijgevoegde brief (pagina 9) aan de tweede kamer d.d. 30 september 2016.

In deze brief, die samen met andere bijbehorende documenten te vinden is op: www.rijksoverheid.nl/actueel, onder de titel “onderzoekscentra bundelen hun krachten” wordt dit ook zo benoemd.

De brief bevat interessante informatie. Zo wordt in grote lijnen geschetst waarom de financiële prognose van NRG negatief is bijgesteld sinds najaar 2014 (pagina 2, 3e alinea van boven). En waarom reactorisotopen volgens de minister niet gemist kunnen worden. Een verwijzing naar de snelle ontwikkeling van niet-reactor isotopen ontbreekt. Soms valt ook op wat er niet staat.

Op pagina 4 wordt de werkgelegenheid vermeld. Als een van de redenen om niet nu de nucleaire activiteiten in Petten te staken en hier opnieuw gelden voor vrij te maken wordt aangegeven dat staken het Pallasproject in gevaar kan brengen.

Een belangrijk thema (vandaar de titel: onderzoekscentra bundelen hun krachten) gaat in op de ontvlechting van ECN/NRG activiteiten. ECN verdwijnt daarbij niet, maar zal als Stichting ECN in de toekomst uitsluitend nog nucleaire activiteiten ontplooien. Dit zal in de volksmond even wennen zijn, maar hier ligt waarschijnlijk een juridische reden onder, omdat veel verplichtingen door ECN als moederbedrijf zijn aangegaan (leningen, contracten etc). Onderzocht wordt (pagina 9) of het beter is om het opruimen van het historische radioactieve afval los te koppelen van de overige activiteiten: isotopenproductie, onderzoek en advies/consultancy op nucleair (kennis)gebied.

Dat er nog veel onzekerheden gelden voor Stichting ECN-nucleair blijkt onderaan de brief: de prijs voor medische isotopen moet wel blijven stijgen, de reactor mag niet te vaak uit bedrijf zijn en het ompakken en afvoeren van het historische afval mag niet veel meer gaan kosten dan nu geraamd.

De minister belooft de tweede kamer volgend voorjaar met meer informatie te komen over de levensvatbaarheid van de nucleaire activiteiten in de Pettemerduinen.

Tot zover.

Marja Raat,

Voorzitter Pettemerduinen Kernreactor Vrij!

zie