Welkom

We zijn een vereniging die sinds 8 september 2005 bestaat en ontstaan is uit een groep omwonenden van het duinterrein waarbinnen de kernreactor van het NRG is gevestigd.

Wat de vereniging wil bereiken is dat er geen nieuwe kernreactor gebouwd wordt in de duinen en dat het gebied zoals ooit beloofd na de ontmanteling van de oude HFR teruggegeven wordt aan de natuur en weer toegankelijk wordt voor de bevolking. Daarnaast is de veiligheid een grote zorg. In ruim 60-jarige historie van de oude reactor zijn er vele incidenten geweest, bleek het veiligheidsregime steeds weer te verslappen en is er zoals iedereen weet een groot probleem ontstaan in de opslag van radioactief afval, om maar niet te spreken over transport van splijtstof en het nog steeds niet opgeloste probleem van langdurige opslag. De vereniging heeft zich hier steeds tegen verzet en vele bezwaren en zienswijzen ingediend.

Natuurgebied Pettemerduinen ligt in de Noord-Hollandse duinen tussen de kustplaatsen Callantsoog en Petten . Een heel divers duingebied met uitzichten vanaf duintoppen, bloemrijke duinvalleien, heideveldjes en moerasbosjes. Midden in het duingebied liggen de twee grootste natuurlijke duinmeren van West-Europa. De Vereniging Pettemerduinen kernreactor vrij zet zich als onafhankelijke organisatie in voor bescherming en herstel van de natuur in de duinen. Zij komt op voor de belangen van de natuur én voor de belangen van mensen die in de duinen van de natuur willen genieten. Zij zet zich in voor het duurzaam gebruik van het beschermde duingebied zonder huidige en toekomstige nucleaire activiteiten.

Recentste bericht

April 2024 Wel en wee van de Pallasreactor

Beroepschrift tegen de omgevingsvergunning
Onze vereniging heeft zoals bekend samen met Stichting Duinbehoud en Het Zijper Landschap een bezwaar ingediend tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van de reactor. Na de afwijzing van dit bezwaar door de gemeente Schagen is door de partijen beroep aangetekend bij de Raad van State. Wij wachten nu al 1,5 jaar op de behandeling hiervan door de RvS die hebben Aangegeven dit gelijktijdig te behandelen met het bezwaar van LAKA tegen de KernEnergieWet-vergunning die wel erg snel en soepel door de ANVS is verstrekt met afwijzing van alle zienswijzen zonder hoor of wederhoor. Bij het kort geding dat onlangs door Pallas werd aangespannen (zie ook https://www.laka.org/button/134822) werd duidelijk dat partijen niet verwachten dat het bezwaar dit jaar nog behandeld gaat worden).
Ondertussen wordt volop in de duinen gebouwd aan de reactor en is er sprake van een zware aanslag op de natuur door grond- en duinafgravingen, slaan van damwanden, klaarmaken bouwput en funderingspalen, graven en boren koelwaterleidingen, gevolgd door de bouwactiviteiten.
De drie verenigingen hebben een advocaat in de arm genomen in afwachting van de beroepszaak.

Lees meer

Verslag bijeenkomst van 16 oktober 2022 in de Watersnip te Petten

Informatie- en inspraakbijeenkomst reactor Pallas over de ontwerpvergunningen op grond van de Kernenergiewet (ANVS) en de Waterwet (Rijkswaterstaat/HHNK)
Woensdag 16 oktober 2022, De Watersnip, Petten
(Verslag door Sandra Komen, vanuit GL Schagen was ook Dea Sampimon aanwezig)

Lees hier het verslag

Informatiebijeenkomst Pallas 29 september 2022

Informatiebijeenkomst Pallas door Noordkop Centraal

SCHAGEN – Ongeveer 60 belangstellenden hebben zich donderdagavond in Hotel Marktstad in Schagen laten informeren over Pallas, de nieuwe reactor die in Petten moet komen. 

De avond was georganiseerd door de Stichting Duinbehoud, LAKA, Pettemerduinen Kernreactor Vrij en Het Zijper Landschap. Al die organisaties zijn tegen de bouw van de nieuwe reactor. 

Lees Verder