Welkom

We zijn een vereniging die sinds 8 september 2005 bestaat en ontstaan is uit een groep omwonenden van het duinterrein waarbinnen de kernreactor van het NRG is gevestigd.

Wat de vereniging wil bereiken is dat er geen nieuwe kernreactor gebouwd wordt in de duinen en dat het gebied zoals ooit beloofd na de ontmanteling van de oude HFR teruggegeven wordt aan de natuur en weer toegankelijk wordt voor de bevolking. Daarnaast is de veiligheid een grote zorg. In ruim 60-jarige historie van de oude reactor zijn er vele incidenten geweest, bleek het veiligheidsregime steeds weer te verslappen en is er zoals iedereen weet een groot probleem ontstaan in de opslag van radioactief afval, om maar niet te spreken over transport van splijtstof en het nog steeds niet opgeloste probleem van langdurige opslag. De vereniging heeft zich hier steeds tegen verzet en vele bezwaren en zienswijzen ingediend.

Natuurgebied Pettemerduinen ligt in de Noord-Hollandse duinen tussen de kustplaatsen Callantsoog en Petten . Een heel divers duingebied met uitzichten vanaf duintoppen, bloemrijke duinvalleien, heideveldjes en moerasbosjes. Midden in het duingebied liggen de twee grootste natuurlijke duinmeren van West-Europa. De Vereniging Pettemerduinen kernreactor vrij zet zich als onafhankelijke organisatie in voor bescherming en herstel van de natuur in de duinen. Zij komt op voor de belangen van de natuur én voor de belangen van mensen die in de duinen van de natuur willen genieten. Zij zet zich in voor het duurzaam gebruik van het beschermde duingebied zonder huidige en toekomstige nucleaire activiteiten.

Recentste bericht

Verslag bijeenkomst van 16 oktober 2022 in de Watersnip te Petten

Informatie- en inspraakbijeenkomst reactor Pallas over de ontwerpvergunningen op grond van de Kernenergiewet (ANVS) en de Waterwet (Rijkswaterstaat/HHNK)
Woensdag 16 oktober 2022, De Watersnip, Petten
(Verslag door Sandra Komen, vanuit GL Schagen was ook Dea Sampimon aanwezig)

Lees hier het verslag

Informatiebijeenkomst Pallas 29 september 2022

Informatiebijeenkomst Pallas door Noordkop Centraal

SCHAGEN – Ongeveer 60 belangstellenden hebben zich donderdagavond in Hotel Marktstad in Schagen laten informeren over Pallas, de nieuwe reactor die in Petten moet komen. 

De avond was georganiseerd door de Stichting Duinbehoud, LAKA, Pettemerduinen Kernreactor Vrij en Het Zijper Landschap. Al die organisaties zijn tegen de bouw van de nieuwe reactor. 

Lees Verder